Ekolaur za ochronę klimatu

Na zdjęciu Beskidzki Festiwal Dobrej Energii Beskidzki Festiwal Dobrej Energii dobywający się w ramach akcji Bielsko-Biała chroni klimat, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Miasto zostało nagrodzone Ekolaurem Polskiej Izby Ekologii za kampanię promocyjno-edukacyjną Bielsko-Biała chroni klimat. Kapituła doceniła również realizację Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej.

Kapituła 10. konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii - w skład której weszło ponad 20 uznanych autorytetów, ekspertów oraz praktyków z dziedziny ochrony środowiska - przyznała w tej edycji konkursu 11 ekolaurów oraz 16 wyróżnień w ośmiu kategoriach. Ekolaur w kategorii edukacja ekologiczna otrzymało miasto Bielsko-Biała za kampanię promocyjno-edukacyjną Bielsko-Biała chroni klimat. Otrzymaliśmy także wyróżnienie w kategorii ochrona powietrza odnawialne źródła energii za Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej

Wręczenie nagród i wyróżnień przyznanych w konkursie Ekolaury - za względu na sytuację epidemiczną – kapituła zdecydowała przesunąć na 2021 rok.

Konkurs Ekolaury Polskiej Izby Ekologii wyróżnia podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną, popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej oraz promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Ekolaury oraz wyróżnienia przyznane są w kategoriach: gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, ekoprodukt, zielone technologie, edukacja ekologiczna, ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności, energooszczędność, efektywność energetyczna oraz całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska.

Nagrodzona akcja promocyjna Bielsko-Biała chroni klimat to odpowiedź na wyzwania środowiskowe dotykające całej Europy. Jest przykładem innowacyjnej kooperacji społecznej, mającej pomóc w osiągnięciu unijnych celów klimatycznych na poziomie lokalnym. Została uruchomiona w 2011 roku, jej celem jest zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców i podmiotów lokalnych w miejską strategię energetyczno-środowiskową. Wieloletnia kampania promująca ekologiczny styl życia i ucząca różnych sposobów oszczędzania energii ma większą skuteczność oddziaływania i może przynieść trwałe zmiany zachowania. Kampania zbudowana jest z wielu działań, ale podstawowe dwa filary powtarzane corocznie to - konkurs ekologiczny Szanuj energię, chroń klimat - dla każdego poziomu edukacji (od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej) oraz widowiskowa impreza dla mieszkańców Beskidzki Festiwal Dobrej Energii.

Kampania Bielsko-Biała chroni klimat pokazuje, w jaki sposób administracja lokalna, przedsiębiorstwa, szkoły i przedszkola, media i obywatele mogą skutecznie włączać się w strategię ochrony powietrza. Wykorzystując nowoczesne podejście do komunikacji społecznej, samorząd terytorialny pozytywnie wpływa na postawy mieszkańców i przedsiębiorców. W pierwszym roku kampanii pozyskano ponad 1.000 ambasadorów klimatu, wpływowych ludzi ze świata biznesu, polityki, sportu i kultury oraz zwykłych obywateli miasta, którzy na indywidualnych plakatach prezentowanych publicznie pokazali, jakie podjęli zobowiązania na rzecz ograniczenia swojego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Część z nich poddała się rocznemu monitoringowi i rezultaty ich oszczędzania w roku 2012 dowiodły skuteczności kampanii społecznej (oszczędność energii 7,26 mln kWh, niewyemitowanie 3,9 mln kg CO2, oszczędność finansowa ok. 3 mln zł). Kampania Bielsko-Biała chroni klimat ma duże znaczenie dla integracji mieszkańców wokół wspólnej idei czystego środowiska, dlatego miasto planuje ją kontynuować w kolejnych latach.

Wyróżnienie w kategorii ochrona powietrza, odnawialne źródła energii miasto otrzymało za projekt Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej. To działania miasta prowadzone od 2007 r. w zakresie walki ze smogiem, polegające na dotowaniu wymiany kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła, które w ostatnich latach weszły w najbardziej intensywną fazę. Od 2020 roku nastąpiło znaczne zwiększenie rocznej liczby modernizowanych źródeł ciepła. Planowane jest dalsze utrzymanie puli dotacji na poziomie co najmniej 450 modernizacji kotłowni rocznie przy tym samym poziomie maksymalnego dofinansowania (8 tys. zł do nowych źródeł gazowych, elektrycznych lub olejowych oraz 16 tys. zł do pomp ciepła). Kontynuowanie tych działań jest istotne również ze względu na niesłabnące zainteresowanie mieszkańców naszego miasta udziałem w Kompleksowym programie ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej.

Jacek Kachel