Dyskutowali o ekospalarni

Na zdjęciu sortownia odpadów komunalnych Sortownia odpadów komunalnych, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Rada Interesariuszy - powołana przez prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego w związku z dialogiem społecznym na temat gospodarki odpadami w mieście i Aglomeracji Beskidzkiej - po raz kolejny spotkała się 2 lutego 2021 r. W obradach wzięli udział przedstawiciele działających już w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Goście z Krakowa i Poznania - członek zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego (KHK), zarządzający Ekospalarnią Kraków, która wchodzi w skład KHK, Jakub Bator oraz dyrektor Kontraktu w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu Szymon Cegielski - odpowiedzieli na wiele szczegółowych pytań członków Rady Interesariuszy. Pytano m.in. o - bezpieczeństwo instalacji i jej bieżącą kontrolę; podmioty zewnętrzne, kontrolujące na co dzień instalację; przepisy Unii Europejskiej i ich wpływ na przyszłość instalacji termicznego przekształcania odpadów w Polsce; koszty inwestycji oraz szanse na zdobycie dopłat zewnętrznych; wpływ instalacji na życie okolicznych mieszkańców oraz środowisko; konkretne wykorzystanie energii, produkowanej przez ekospalarnię; transport odpadów oraz o lokalizację ekospalarni.

Przedstawiciel Krakowa, Jakub Bator podkreślił, że instalacje termicznego przekształcania odpadów nadal powstają w Europie (m.in. w Irlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii), nie odchodzi się od nich. Ich budowa jest również koniecznością w Polsce. Mamy do wyboru: budowę ekospalarni albo rozwój mafii śmieciowej. Ten, kto posiada instalację termicznego przekształcania odpadów, ma na nią wpływ. Decyduje również o cenie za odpady. Miasta, które się na to nie zdecydowały, płacą więcej. Jeśli nie wybudujemy takiej instalacji – zrobi to sąsiad. Pytanie: czy zrobi to dobrze i bezpiecznie? Śmieci nie znikną same.

Ekospalarnie podlegają najostrzejszym przepisom Unii Europejskiej jeśli chodzi o kontrolę standardów emisyjnych. Już na etapie budowy zabezpieczenia oraz pomiary były sprawą priorytetową. Jeśli chodzi o wszelkie pomiary, w Krakowie panuje pełna transparentność danych. Instytucje kontrolujące instalację o każdej porze dnia i nocy mogą obserwować zapisy, które w trybie ciągłym spływają on-line bezpośrednio z zakładu. Firmy, badające okresowo próbki ze spalarni, są zewnętrznymi podmiotami certyfikowanymi, których celem jest rzetelne przedstawienie analizowanych danych.

Poza okresem pandemii każdy mieszkaniec Krakowa może odwiedzić Ekospalarnię, aby przekonać się, jak funkcjonuje ona na co dzień. Również podmioty, które zwracają się z prośbą o przeprowadzenie analiz, są do nich dopuszczane.
Zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia zapowiedział, że po okresie pandemii zamierza zorganizować wyjazd do Ekospalarni Kraków.

Dla Krakowa priorytetem jest ochrona środowiska. W okolicy Ekospalarni Kraków powstało nowe osiedle domków – znaleźli się na nie nabywcy. Mieszkańcy bowiem widzą, że wbrew obawom instalacja nie stwarza problemów.
Co istotne - dziennie do Ekospalarni Kraków przyjeżdża ok. 70 samochodów, co stanowi promil wszystkich samochodów, poruszających się w okolicy. 

Mieszkańcy Bielska-Białej często pytają o smog - instalacja nie przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza w Krakowie. Również w innych miastach europejskich nie odnotowano znaczącego negatywnego wpływu ekospalarni na stan jakości powietrza. Są miasta, w których instalacje są usytuowane w samym centrum.

Przedstawiciel instalacji termicznego przekształcania odpadów z Poznania również podkreślił bezpieczeństwo inwestycji oraz rolę czujników i opomiarowania, które w trybie ciągłym przekazują dane. Odbywają się również okresowe kontrole, które badają m.in. poziom dioksyn i furanów. Badania wykazały, że dioksyny i furany – o które często pytają mieszkańcy w czasie prekonsultacji – utrzymują się na bardzo niskim poziomie, o wiele niższym, niż dopuszczalne normy. Również warunki temperaturowe są stale kontrolowane. 

Szymon Cegielski z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu zaznaczył, że mitem jest to, jakoby ekospalarnie nie były dopełnieniem gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym. Nawet przy 65 proc. recyklingu, który jest jednym z podstawowych celów gospodarki o obiegu zamkniętym, powstaje strumień odpadów, których nie można poddać recyklingowi. Większość z nich można - z pożytkiem dla miejscowości wytwarzających odpady - przetworzyć termicznie w lokalnych instalacjach. 
Na obszarach Polski, gdzie nie istnieją instalacje termicznego przekształcania odpadów, problem wszystkich pozostałości, które nie mogą być poddane recyklingowi, pozostaje na razie nierozwiązany. 

Ekospalarnia to instalacja końcowa, dzięki której nie tylko następuje istotna redukcja masy odpadów ze 100 proc. do 30 proc., ale dodatkowo zapewniony jest odzysk energetyczny.

Goście z Krakowa i Poznania podkreślali korzyści z odzysku energii cieplnej i elektrycznej dla swoich miast. Szymon Cegielski powiedział, że kierunek budowy ITPO jest kierunkiem progresywnym, spalanie odpadów jest w Europie warunkiem koniecznym, aby spełnić wymogi, jakie zostały stworzone w dobie oszczędzania surowców i recyklingu.

Dyskusja w czasie Rady Interesariuszy trwała prawie 3 godziny, była merytoryczna i oparta na szczegółowych danych.

Przypominamy, że aktualne informacje na temat dialogu z Mieszkańcami ws gospodarki odpadami znajdują się na stronach: https://itpobielskobiala.pl/  oraz http://czystemiasto.bielsko-biala.pl/aktualnosci-ekospalarnia

r