Dyskusja o historii Bielska

Na zdjęciu budynek fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

Spotkanie dyskusyjne z profesorem Gero Voglem - autorem nowej książki o Małym Wiedniu, czyli Bielsku - odbędzie się 10 maja w Uniwersytecie Bielsko-Bialskim, w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego.

Będzie mowa o książce prof. Gero Vogla pt. Klein-Wien – Eine deutsche Sprachinsel in Österreichisch Schlesien. Bielitz und sein letzter deutscher evangelischer Pfarrer (Mały Wiedeń – niemieckojęzyczna wyspa na austriackim Śląsku. Bielitz i jego ostatni niemiecki pastor protestancki) opublikowanej w ub. roku w Berlinie. Prof. Gero Vogl, posiłkując się zapiskami i wspomnieniami swojego dziadka Richarda Wagnera, ostatniego niemieckiego pastora bielskich protestantów, prezentuje w swej książce mało znaną historię Bielska z czasów przedwojennych i wojennych. 

- Dr Wagner pracował jako bielski pastor w latach 1914-1945 i był postrzegany jako wyjątkowa osobowość. Zmarł śmiercią tragiczną 3 sierpnia 1945 roku w obozie Zgoda w Świętochłowicach. Pozostawił po sobie kilka ważnych dzieł o dużych walorach historycznych, w tym monografię tzw. Bielskiego Syjonu Der Bielitzer Zion (Bielsko, 1921) oraz Kronikę Bielska i Białej (Das Buch der Bielitz-Bialaer Chronika, Bielsko 1932) - przypomina prof. dr hab. Marek Bernacki. - W ramach upowszechniania badań o tematyce regionalnej prowadzonych przez literaturoznawców planowane jest wydanie polskiej edycji książki prof. Vogla w Wydawnictwie Naukowym UBB w roku 2025 - zapowiada M. Bernacki.

Gero Vogl urodził się w 1941 roku w Bielsku (niem. Bielitz). Po ukończeniu studiów w Wiedniu, jako fizyk eksperymentalny prowadził działalność naukowo-badawczą w Uniwersytecie Technicznym w Monachium, a następnie w Uniwersytecie w Berlinie i Uniwersytecie Wiedeńskim.

Organizatorami spotkania są Rada Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego oraz Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne. Na dyskusję zapraszają wspólnie przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo UBB prof. Marek Bernacki oraz prezes Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego dr Maciej Bujakowski.

Spotkanie ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszyscy, którzy interesują się historią naszego miasta i regionu. Odbędzie się ono w piątek 10 maja w godz. 10.00-12.00 do sali L323 w budynku L Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego przy ul. Willowej 2. Spotkanie z prof. Voglem będzie prowadzone w języku niemieckim, jednak z dostępem do równoległego tłumaczenia na język polski. Będzie też możliwość zadawania pytań i prowadzenia dyskusji w języku angielskim oraz polskim.


oprac. JacK 

Na zdjęciu plakat