Drogowe wnioski do Programu Inwestycji Lokalnych

Na zdjęciu panorama miasta Panorama Bielska-Białej, fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przygotował trzy wnioski o dofinansowanie drogowych projektów z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Lokalnych. Samorząd liczy na ich 95-procentowe bezzwrotne wsparcie.
Rządowy program jest skierowany do samorządów; w ciągu najbliższych kilku lat lokalny rozwój zasilić ma pula aż 140 mld zł, a już w ogłoszonym obecnie naborze zostanie rozdysponowanych 20 mld zł. O wsparcie starać się będą prawdopodobnie wszystkie polskie miasta i gminy. W najbliższym rozdaniu najwyżej punktowane mają być projekty drogowe. Nie dziwi więc, że prezydent miasta Jarosław Klimaszewski zarekomendował aplikowanie o wsparcie bielskich projektów drogowych.
W lipcowym naborze samorząd mógł zgłosić trzy wnioski. Jeden bez kwotowego ograniczenia, drugi - którego wartość nie może przekroczyć 30 mln zł - oraz najmniejszy, do 5 mln zł. Miasto zdecydowało się więc na złożenie trzech wniosków, po jednym z każdej kategorii. Najdroższy (jako zadanie bez ograniczenia kwotowego) szacowany na 290 mln zł dotyczy projektu pod nazwą Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy w Bielsku-Białej. W kategorii do 30 mln zł MZD zgłosił projekt Rozbudowy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139. Trzeci projekt w kategorii do 5 mln zł to Rozbudowa skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Wincentego Witosa w Bielsku-Białej. Drogowcy szacują jego koszt na 4,7 mln zł.
Wszystkie wnioski złożone w ramach Programu Inwestycji Lokalnych oceni specjalna komisja pod przewodnictwem premiera rządu, a o wynikach dowiemy się najprawdopodobniej we wrześniu tego roku.


opr. JacK