Dotacje na przyszłoroczne remonty zabytków

na zdjęciu widok na miasto z lotu ptaka - w tle ratusz fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Urząd Miejski w Bielsku-Białej informuje, że do 30 października br. można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na rok 2022 - na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie www.um.bielsko-biala.pl w zakładce Mieszkaniec - Renowacja Obiektów Zabytkowych - https://bielsko-biala.pl/renowacja-obiektow-zabytkowych.

Informacje w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej, tel. 33 4971554.

 

r