Dofinansują koszty zmiany systemu ogrzewania

Na zdjęciu dymiący komin fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

W Bielsku-Białej realizowany jest Miejski program związany ze zmianą systemu ogrzewania. Program dotyczy dofinansowania do zwiększonych kosztów związanych ze zmianą systemu ogrzewania z paliw stałych na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe lub polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Z pomocy może skorzystać mieszkaniec Bielska-Białej, który spełni następujące przesłanki:

• zmienił system ogrzewania z paliw stałych na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe lub lokal mieszkalny został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r.

• dysponuje tytułem prawnym do lokalu,

• osiąga dochód nie większy niż 500 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie (stan na styczeń 2020 r. 3.505,00 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa i nie więcej niż 2.640,00 zł na osobę w rodzinie).

Pomoc udzielana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w formie zasiłku celowego, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Wysokość pomocy uzależniona jest od:

• wysokości dochodu,

• liczby osób zamieszkujących w lokalu.

Dokumenty można składać na siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Karola Miarki 11 w Bielsku-Białej oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP. Więcej informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Karola Miarki 11, tel. 33 4995613.

www.mops.bielsko.pl, zakładka Realizowane programy