Dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

na zdjęciu jedna z prelekcji Straży Miejskiej dla dzieci i młodzieży Jedna z prelekcji Straży Miejskiej dla dzieci i młodzieży, fot. arch. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

407 prelekcji na temat bezpieczeństwa, w których uczestniczyło 8.604 dzieci, zorganizowała w roku szkolnym 2019/2020 Straż Miejska w Bielsku-Białej. Zajęcia odbyły się w szkołach podstawowych i przedszkolach - publicznych i niepublicznych - oraz na ścieżkach edukacyjnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.

Strażnicy uczestniczyli też w 6 festynach profilaktycznych i imprezach plenerowych promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży, organizowanych m.in. przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Część prelekcji strażnicy przeprowadzali wspólnie z pracownikami Zakładu Gospodarki Odpadami. Zajęcia dla dzieci realizowano również w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w ramach kampanii społecznej DOG-adaj się ze mną. 

Tematy przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 spotkań to: Strażnik twój przyjaciel, Bezpieczna droga do szkoły/przedszkola, Bezpieczeństwo w kontaktach z osobami nieznajomymi, Obrona przed atakiem agresywnego psa, Bezpieczne wakacje, Bezpiecznie w górach i w lesie, Bezpieczna zima, Mali strażnicy przyrody, ABC pierwszej pomocy ze Strażą Miejską czy Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza. Większość prelekcji przeprowadzono z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz wyeliminowaniu istniejących zagrożeń strażnicy każdorazowo po prelekcji kontrolowali tereny placów zabaw, przyszkolnych boisk czy przyległe do placówek oświatowych i kulturalnych. 

Działania profilaktyczne SM będą kontynuowane także w obecnym roku szkolnym.

JacK