Dachy się nam zazielenią

Na zdjęcu zielone dachy zielone dachy, fot. pixabay

Program operacyjny Zielone dachy dla miasta Bielska-Białej – o którym uchwałę przyjęła 21 grudnia Rada Miejska Bielska-Białej - ma być odpowiedzią na potrzeby miasta wynikające ze zmian klimatu. Może już niedługo na dachach budynków w mieście zobaczymy zieleń.

Program Zielone dachy dla miasta Bielska-Białej powstał jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich. Jest wynikiem porozumienia, jakie 27 maja 2019 roku zostało podpisane pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć Energie Cités a Hamburgiem w celu przekazania wiedzy dotyczącej planowania i realizacji działań na rzecz powstawania zielonych dachów w przestrzeni ośmiu polskich miast: Bielska-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Lublina, Kalisza, Krakowa, Warszawy i Wrocławia.

- Błękitno-zielona infrastruktura, w tym zielone dachy, są narzędziem przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych i mają za zadanie poprawę jakości życia mieszkańców miast w myśl postanowień miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Zoptymalizowane warunki techniczne zabudowy, w tym przykrycie zielonym dachem, przynoszą pozytywne synergie dla bezpośredniego środowiska dookoła, a w dalszym oddziaływaniu mają wpływ na cały obszar miasta - przekonywała naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Danuta Przybyło.

Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza w mieście szczególnie w śródmieściu, ograniczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła, zwiększenie retencji wód opadowych, bioróżnorodności, a także stworzenie terenów rekreacyjnych w centrum miasta.

- Wody opadowe lub roztopowe z dachów bitumicznych i zwykłych fasad budynków są w całości odprowadzane do kanalizacji. Zielone dachy, w szczególności dachy płaskie, zatrzymują od 50 do 99 procent wód opadowych. Budynki pokryte zielonymi dachami, w tym dachami retencyjnymi zatrzymującymi prawie cały opad przypadający na powierzchnię, nie wymagają rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej. Zatrzymanie wód opadowych w miejscu ich powstania poprzez tworzenie zielonych dachów ma duży wpływ na ograniczenie strat związanych z podtopieniami i zalaniami. W przypadku realizacji zielonych dachów nadrzędnym celem, który miasto chce osiągnąć, jest poprawa jakości powietrza - zwiększenie produkcji tlenu oraz wiązanie pyłów, ograniczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła - obniżenie temperatury, zwiększenie atrakcyjności zamieszkania, szczególnie w centrum miasta, zwiększenie bioróżnorodności. Zieleń porastająca dachy wpływa na zniwelowanie skutków zmian klimatu w wielu aspektach. Dodatkowo system zielonego dachu chroni elewację budynku i przyczynia się do oszczędzania energii zużywanej na jego ogrzewanie - przekonywała naczelnik Danuta Przybyło.

Realizacja projektów modelowych odbywać się będzie pod opieką specjalistycznej grupy. Do takich projektów może zaliczać się planowany obiekt Urzędu Miasta Bielska-Białej przy ul. Romana Dmowskiego 10.

Radni pytali o szczegóły tego pilotażowego programu: na jakich dachach będzie można zakładać zielone dachy, jakie rośliny stosować i jak pielęgnować taki zielony dach. Zainteresowanych programem czy też odpowiedziami na konkretne pytania odsyłamy do zapisów programu lub do kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miasta w Bielsku-Białej.

Dofinansowaniem zielonych dachów i ścian zajmie się właśnie ten wydział.
Podstawowe warunki dofinansowania:
• powierzchnia zielonego dachu: minimum 10 m²,
• kąt nachylenia dachu: maksymalnie 30°,
• grubość warstwy substratu: – dla dachu zielonego ekstensywnego minimum 8-10 cm, – dla dachu zielonego intensywnego minimum 30-40 cm,
• pozostałe warunki zostaną określone w trakcie wdrażania projektu.
Zakłada się, że dofinansowanie będzie skierowane do inwestorów prywatnych, wspólnot realizujących zielone dachy zarówno dobrowolnie, jak i w związku z wymogami prawnymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy decyzji o warunkach zabudowy.

JacK