Czekamy na kolejne pomysły

grafika

Po tym, jak Bielsko-Biała znalazło się w prestiżowym gronie czterech polskich miast zakwalifikowanych do drugiego etapu starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, ruszył drugi nabór pomysłów na przedsięwzięcia kulturalne i społeczne. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty do 3 grudnia na stronie www.bb2029.com.

To właśnie idee i zaangażowanie mieszkańców mogą mieć znaczący wpływ na to, czy Bielsko-Biała zostanie Europejską Stolicą Kultury 2029. Pamiętacie, że jesteśmy Miastem Splotów? W tym naborze zespół zadaniowy ESK czeka przede wszystkim na projekty, które na różne sposoby będą się odnosić do dziedzictwa tkackiego dwumiasta, ale też innych znaczeń słowa sploty. Mogą to również być projekty wpisujące się w osnowy Miasta Splotów – są nimi świadomość, społeczeństwo i otoczenie - czy te budujące zadowolenie mieszkańców z życia w mieście, czyli szeroko rozumiany dobrostan. Rozwinięcie tych pojęć można znaleźć na bielskiej stronie projektu ESK, w zakładce Bidbook.

Mieszkańcy mogą zgłaszać również zupełnie inne pomysły. Nie ma ograniczeń tematycznych.

Aby zgłosić swój projekt, należy wejść na stronę www.bb2029.com i wypełnić krótki formularz. Wystarczy zwięźle opisać pomysł, nie potrzeba szczegółowej rozpiski. Nie ma też limitu zgłoszeń. Zespół zadaniowy planuje spotkać się z autorami nadesłanych pomysłów.

Nawet jeśli projekt nie znajdzie się w finałowym bidbooku – czyli ostatecznej aplikacji miasta do konkursu o tytuł ESK2029 - może być częścią obchodów Europejskiej Stolicy Kultury lub może zostać zrealizowany w innych okolicznościach.

Emilia Klejmont