Bieżące remonty dróg z opóźnieniem

Na zdjęciu dziura w jezdni fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, prace polegające na remontach cząstkowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg są wykonywane z opóźnieniem – informuje na swej stronie internetowej Miejski Zarząd Dróg.

Powodem opóźnień jest niedostateczna liczba brygad spowodowana absencją pracowników firm wyłonionych w przetargu do prowadzenia prac remontowych. Część z nich przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu odbywanej kwarantanny lub na zasiłku opiekuńczym na dziecko. Miejski Zarząd Dróg informuje, że dokłada wszelkich starań, aby prace opóźnione z powodu epidemii były nadrabiane w miarę możliwości, jakimi dysponują wykonawcy.

Przypominamy, że roboty wykonywane są w kolejności dokonanych zgłoszeń, mając na uwadze rodzaj uszkodzeń nawierzchni i ich bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Istotne są również warunki atmosferyczne - czytamy w komunikacie MZD.

Miasto jest podzielone na cztery strefy, każdą z nich obsługują trzy brygady remontowe. Wykonawców tych prac Miejski Zarząd Dróg wyłonił w drodze przetargu na lata 2020-21. Z powodu absencji pracowników w firmach wykonujących remonty, opóźnienia są nieuniknione.

- Zamiast 12 brygad pracuje 6. Prace biegną, ale w zwolnionym tempie. Niemniej wszystkie konieczne roboty zostaną wykonane – zapewnia dyrekcja MZD.

oprac. JacK