Bielsko-Biała – zawodowo

Na zdjęciu sala komputerowa Zdjęcie ilustracyjne, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

553 uczniów szkół zawodowych i 36 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z Bielskiej Szkoły Przemysłowej, Bielskiego Centrum Edukacji, Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych, Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Budowlanych bierze udział w projekcie Bielsko-Biała zawodowo realizowanym przez miasto od 1 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2026 r. 

Projekt Bielsko-Biała zawodowo uzyskał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu.

Jego celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, a tym samym zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach poprzez unowocześnienie bazy techniczno-dydaktycznej, dostosowanie warunków nauczania do potrzeb pracodawców i wyzwań transformacji cyfrowej i transformacji w kierunku zielonej gospodarki oraz inteligentnych i technologicznych specjalizacji regionu. 

W ramach projektu organizowane są szkolenia i kursy dla uczniów, doskonalone umiejętności i kompetencji zawodowe nauczycieli pracującymi w placówkach, remontowane i doposażane sale do praktycznej nauki zawodu.

Wartość projektu wynosi 6.496.402,90 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich to 5.846.762,61 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego 649.640,29 zł. 

r

 

Na zdjęciu loga projektowe