Bielsko-Biała łapie deszcz

Na zdjęciu dziewczynka z parasolem w deszczu fot. pixabay.com

Program dotacyjny Bielsko-Biała łapie deszcz ma zachęcać mieszkańców naszego miasta do efektywnego gospodarowania wodą opadową na terenie swojej posesji, czyli np. do zastosowania naziemnego zbiornika na deszczówkę czy też budowy lub przebudowy zbiornika podziemnego.

Miasto Bielsko-Biała jest jednym z 44 miast uczestniczących w programie Adaptacja do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Właściwe zagospodarowanie wód opadowych jest jednym z podstawowych mechanizmów takiej adaptacji. Zatrzymanie deszczówki w miejscu jej opadu i lokalne jej zagospodarowanie ogranicza ryzyko wystąpienia podtopień i powodzi w czasie intensywnych opadów deszczu, a jednocześnie w czasie suszy stanowi rezerwę wody, którą możemy używać do podlewania roślin czy też mycia balkonów i tarasów. Używanie wody pitnej, uzdatnionej do takich celów jest dzisiaj już marnotrawstwem.

Program Bielsko-Biała łapie deszcz jest przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych niebędących przedsiębiorcami i wspólnot mieszkaniowych - posiadających tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie miasta Bielska-Białej. Realizacją programu od początku roku 2020 i zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wielkość dofinansowania na ten cel została ustalona w Regulaminie określającym zasady finansowania ochrony środowiska na terenie miasta Bielska-Białej stanowiącym załącznik do Uchwały nr XVII/389/2020 Rady Miejskiej Bielska-Białej z 17 marca 2020. Przed realizacją zadania konieczne jest zawarcie umowy dotacyjnej.

Wzór wniosku o dotację znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej https://bielsko-biala.pl/dotacje-informacja-dotyczaca-srodkow-finansowych-na-ochrone-srodowiska-w-bielsku-bialej.
Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu: 33 4971514.

Wnioski można składać w terminie do 31 lipca 2020 r. Po złożeniu wniosku można ubiegać się o dofinansowanie zastosowania zbiornika retencyjnego:

• zbiornika naziemnego o pojemności nie mniejszej niż 300 litrów – dotacja do poniesionych kosztów nie więcej niż 1.000 zł albo
• zbiornika podziemnego o pojemności nie mniejszej niż 1.000 litrów - dotacja do wysokości poniesionych kosztów nie więcej niż 3.000 zł.

Dlaczego warto zbierać deszczówkę?
Sposobów na zatrzymanie wody deszczowej jest wiele. Najprostszym przykładem takiego rozwiązania może być gromadzenie wody w zbiorniku i wykorzystanie jej do podlewania przydomowego ogródka. Podczas dziesięciominutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 m kw. można zebrać ok. 180 litrów wody.

Zalety wykorzystania wód opadowych:

• trafiają do gruntu zamiast do kanalizacji, tym samym odciążają obiekty podziemnej infrastruktury technicznej;
• są wykorzystywane przez roślinność, wpływają tym samym na poprawę mikroklimatu;
• dzięki zastosowaniu lokalnej retencji i infiltracji zmniejszają się koszty obsługi tradycyjnego systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków;
• zretencjonowane wody można wykorzystać np. do nawodnień zieleni miejskiej oraz przydomowego ogródka.

- Umiejętne wykorzystanie deszczówki powinno być nie tylko dobrą praktyką, ale także naszym wspólnym obowiązkiem, który wynika z konieczności przystosowania się do postępujących zmian klimatu. Zachęcamy mieszkańców naszego miasta do korzystania z programu – mówi naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Danuta Przybyło.