Bezrobocie lekko do góry

Na zdjęciu budynek fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Na początku roku, zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, bezrobocie w Bielsku-Białej nieznacznie wzrosło. Związane to jest ze zwolnieniami grupowymi w branży samochodowej. Jednak dwuprocentowe bezrobocie nadal określa tutejszy rynek pracy jako lepszy dla pracownika. 

Według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, na lokalnym rynku pracy stopa bezrobocia na koniec lutego 2024 r. z odniesieniem do stycznia 2024 r. wyniosła:
- w kraju 5,4 proc. (bez zmian)
- w województwie śląskim 3,9 proc. (wzrost o 0,1 proc.)
- w Bielsku-Białej 2,0 proc. (wzrost o 0,1 proc.)
- w powiecie bielskim 3,3 proc. (wzrost o 0,1 proc.)


Wzrost o 0,1 proc. dotyczył głównie redukcji w zakładach z branży samochodowej. Na szczęście zwolnieni pracownicy otrzymali odprawy. 
- W lutym 2024 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano wzrost w ewidencji liczby bezrobotnych o 153 osoby w stosunku do stycznia 2024 r., natomiast porównując dane z lutego 2024 roku do lutego 2023 roku, liczba bezrobotnych wzrosła o 86 osób - informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Hetnał. - W okresie od 1 do 29 lutego.2024 roku zarejestrowano 631 osób, tj. o 9 osób mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 71,0 proc. to bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 51,9 proc. stanowiły kobiety. 5,1 proc. z ogółu osób zarejestrowanych w lutym 2024 r. to osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 64 osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 18,9 proc. osób - wyjaśnia dyrektor Marek Hetnał. 

W lutym liczba bezrobotnych zwiększyła się o 86 osób, na szczęście do PUP zgłoszono w tym samym czasie 488 wolnych miejsc pracy. 


Wśród zgłoszonych miejsc pracy 33 dotyczyły osób niepełnosprawnych. Zgłoszono 411 wolnych miejsc pracy w ramach ofert niesubsydiowanych oraz 77 miejsc pracy subsydiowanej. Oferty skierowane były m.in. do osób w następujących zawodach:
Miejsca pracy niesubsydiowanej:


- 16 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym, m.in.: psycholog, nauczyciel przedszkola, kierownik do spraw marketingu, asystent prawny, specjalista marketingu społecznego, nauczyciel informatyki, nauczyciel historii, nauczyciel tyflopedagog,


- 22 wolne miejsca pracy dla osób z wykształceniem średnim, m.in.: opiekun osoby starszej, przedstawiciel handlowy, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, pracownik biurowy, opiekunka dziecięca, kierownik magazynu, księgowy, główny księgowy, inspektor budowlany, asystent do spraw księgowości, pracownik obsługi płacowej, serwisant sprzętu komputerowego,


- 55 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, m.in.: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, elektromonter (elektryk) zakładowy, krawiec, szwaczka maszynowa, kierowca samochodu dostawczego, elektryk, krojczy, mechanik samochodów osobowych, tokarz w metalu, fryzjer,


- 318 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem podstawowym, m.in.: pomocniczy robotnik przemysłowy, pokojowa, monter pojazdów i urządzeń transportowych, operator urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok, pracownik sortowania przesyłek i towarów, kierowca autobusu, pracownik ochrony fizycznej, pakowacz ręczny, sortowacz, robotnik gospodarczy, monter wiązek elektrycznych, fryzjer, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, spawacz, opiekun osoby starszej, kierownik firmy sprzątającej, dozorca, salowa.


Miejsca pracy subsydiowanej:


- 10 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym: asystent do spraw księgowości, inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami, pisarz, spedytor, automatyk, kosmetolog,


- 40 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem średnim: asystent ds. księgowości, kosmetyczka, pracownik biurowy, asystent ds. wydawniczych, opiekun osoby starszej, magazynier, technik prac biurowych, pedikiurzystka, fryzjer zwierząt (groomer), pracownik do spraw osobowych, rejestratorka medyczna, technik budownictwa, magazynier, pizzer,


- 9 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem zawodowym, m.in.: fryzjer, organizator obsługi sprzedaży internetowej, formierz wyrobów z kompozytów polimerowych, kierowca samochodu dostawczego, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer damski, posadzkarz,


- 18 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem podstawowym, m.in.: pomoc kuchenna, krawiec, robotnik gospodarczy.

JacK