Bezpieczny pieszy

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Pięć zadań, których celem jest uspokojenia ruchu na drogach Bielska-Białej, otrzymało dofinansowanie unijne. W myśl zasady: Chronimy niechronionych, bezpieczniej będzie na przejściach dla pieszych.

24 marca na konferencji prasowej w Bielsku-Białej poinformowano o wynikach konkursu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej. Jednym z 257 zwycięzców w tym konkursie był bielski projekt pn. Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach miasta Bielska-Białej.
Projekt obejmuje 5 zadań: budowę trzech wyniesionych przejść dla pieszych - na ul. Stanisława Skrzydlewskiego, na ul. Karpackiej w rejonie ul. Jeżynowej i na ul. Karpackiej w rejonie posesji nr 150, budowę nowego przejścia dla pieszych z azylem dla pieszych na ul. Górskiej oraz dostawę i montaż wyświetlacza prędkości na ul. Janowickiej wraz z gwarancją. 
Do usprawnienia wybrano miejsca ze znacznym ruchem kołowym i intensywnie użytkowane przez pieszych, w tym dzieci, młodzież i seniorów; są to miejsca o największej liczbie wypadków oraz w okolicy budynków publicznych. Na realizację tej inwestycji miasto dostanie ponad 215,7 tys. zł dofinansowania z unijnego Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.


– Mieszkańcy Bielska-Białej będą mogli czuć się bezpieczniej. Wdrażamy działania chroniące wszystkich uczestników ruchu drogowego, a efekty bielskiego projektu - będącego jednym ze zwycięzców konkursu Bezpieczny pieszy - odczują wszyscy mieszkańcy – powiedział uczestniczący w konferencji minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. - Poprzez działania takie, jak konkurs Bezpieczny pieszy, resort funduszy i polityki regionalnej wspiera wszystkie samorządy. Jest to też priorytet polskiego rządu. Tylko kompleksowe kroki są gwarantem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym szczególnej grupy – pieszych i rowerzystów – dodał minister.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz projekt został doceniony i uzyskał dofinansowanie. Bezpieczeństwo na drogach, w tym przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych, jest dla bielskiego samorządu priorytetem. Gdy zatem pojawiają się możliwości pozyskania środków na ten cel – w tym przypadku środków unijnych dystrybuowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – zawsze chętnie takie sposobności wykorzystujemy. Oczywiście równolegle podejmujemy we własnym zakresie działania, które poprawiają bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Udało nam się już m.in. dodatkowo doświetlić ponad 140 przejść dla pieszych na terenie miasta. W 90 proc. inwestycje te sfinansowaliśmy z własnych środków – podkreślał zastępca prezydenta miasta Piotr Kucia. 

Na konferencji obecni byli także sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed radni Rady Miejskiej Andrzej Gacek i Konrad Łoś.
Program Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej to kolejny etap działań edukacyjnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczania nadmiernej prędkości pojazdów oraz edukacji dzieci w szkołach. W konkursie będącym częścią tego przedsięwzięcia pozytywnie oceniono 257 projektów z całej Polski. Samorządy otrzymają pieniądze na doposażenie przejść dla pieszych, a także wprowadzenie w szkołach edukacji komunikacyjnej. Jej głównym celem jest nauka bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym prowadzona w szkołach. 
Wysokość dofinansowania z UE dla zwycięskich projektów to do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. 


JacK

 

Na zdjęciu stojący ludzie