Befaszczot - 145 lat historii

Archiwalne zdjęcie - robotnicy przy maszynie fot. archiwum firmy Befaszczot

Bielski Befaszczot to firma, która jest najbardziej znanym w tym regionie Europy producentem szczotek i pędzli. Nie wszyscy jednak wiedzą, że działa ona na rynku nieprzerwanie od blisko półtora wieku, a w 2021 roku obchodzi swoje 145-lecie.

Jakość godna cesarskiego dworu
Gdy w 1876 r. bracia Erich i Albert Sennewaldtowie uruchamiali w Białej koło Bielska fabrykę szczotek i pędzli Gebrüder Sennewaldt, nie wiedzieli jeszcze, że tworzą zakład o międzynarodowej renomie i dużym znaczeniu dla życia regionu. Fabryka, której obecna nazwa i forma prawna to Befaszczot Sp. z o.o., przetrwała zabory, dwie wojny światowe, okres PRL i transformację ustrojową. Zakład dostarczał szczotki na dwór cesarza Franciszka Józefa, zyskując tym samym prestiżowy tytuł Dostawcy Dworu Cesarskiego w Wiedniu; o zaletach szczotek z Białej w swoich dziełach Niemyte dusze czy Narkotyki pisał Witkacy, wychwalając ich właściwości zdrowotne i zabierając głos w sprawach codziennej higieny ówczesnego społeczeństwa. Specjalnie przygotowane pędzle do golenia i szczotki zagościły także w Watykanie u papieża Jana Pawła II.

Więcej o historii fabryki można przeczytać tutaj: https://befaszczot.com.pl/nasza-historia/

Dziś produkty firmy, w tym szeroki asortyment marki własnej Favorite obecnej na rynku od 1876 r., dostępne są w polskich sieciach handlowych i na kilkunastu rynkach zagranicznych.

Fabryka częścią lokalnej społeczności
- Dorobek fabryki Befaszczot wynika z konsekwentnego rozwoju firmy w duchu jasno sformułowanych wartości. Działalność zgodna z historycznym mottem założycieli fabryki – Towar bez zarzutu – Staranne wykonanie – Najniższe ceny - ugruntowała jej mocną pozycję na rynku i zbudowała kapitał na kolejne dekady działania; szacunek wobec tradycji wybrzmiewa także w obecnym haśle promocyjnym firmy - Partnerstwo inspirowane historią - informuje prezes zarządu firmy Tomasz Bierówka.

Firma ma w 100 procentach polski kapitał. Befaszczot bierze aktywny udział w rozwoju lokalnej społeczności, od dekad tworząc setki miejsc pracy dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych; firma od 45 lat ma status zakładu pracy chronionej. Wsparcie i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych to jeden z kluczowych aspektów działalności fabryki.

Aktualnie 80 proc. załogi to osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Każdy członek zespołu może liczyć na dogodne warunki pracy, opiekę zdrowotną i socjalną, a kontakty między pracownikami i przełożonymi oparte są na wzajemnym szacunku, empatii i zrozumieniu. Być może dlatego znaczna część zespołu pracuje w firmie kilkadziesiąt lat, a niektórzy całe swoje życie. Obecnie w firmie zatrudnieni są pracownicy z blisko 50-letnim stażem pracy. W historii przedsiębiorstwa zdarzały się także przypadki, kiedy specjalistyczne stanowiska w fabryce przekazywane były z pokolenia na pokolenie.

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy obejmuje szeroko zakrojoną działalność CSR: Befaszczot aktywnie wspiera i sponsoruje organizacje charytatywne, społeczne, ekologiczne i kulturalne, a także lokalne inicjatywy organizowane przez władze Bielska-Białej oraz instytucje NGO.

Czas podsumowań i planów na przyszłość
- We wrześniu 2021 roku Befaszczot symbolicznie celebruje swoje 145-lecie. Bogata historia przedsiębiorstwa zostanie zaprezentowana na fotografiach: w komunikacji medialnej firmy pojawią się zdjęcia przedstawiające historyczne mury, maszyny, rysunki techniczne i katalogi firmowe sprzed blisko 100 lat oraz fotografie ludzi pracujących w fabryce w początkowych latach jej istnienia. Materiały te stanowią dziedzictwo historyczne Befaszczotu, do tej pory nieudostępniane szerszej publiczności. To ukłon w kierunku historii miejsca, założycieli, ich następców oraz wszystkich pracowników fabryki, którzy przez dekady formowali aktualny model fabryki - informuje informuje prezes Tomasz Bierówka. - Befaszczot z optymizmem patrzy w przyszłość. Firma od lat inwestuje w rozwój. Regularnie modernizuje park maszynowy i infrastrukturę, podejmuje także działania związane z ochroną środowiska: usprawnia procesy technologiczne i zwiększa udział certyfikowanych surowców naturalnych w produkcji swoich wyrobów. Befaszczot buduje kadrę specjalistów i wspiera ich rozwój zawodowy, realizuje przyjętą strategię sprzedaży i sukcesywnie wzmacnia swoją obecność na rynkach zagranicznych.

Od 2009 roku firma przeprowadza generalne remonty poszczególnych budynków, rozpoczynając prace od hal produkcyjnych, magazynowych oraz części socjalnych. W perspektywie najbliższych 2 lat planowany jest remont obiektów administracyjnych, w tym elewacji reprezentatywnej kamienicy przy ul. Paderewskiego 7, gdzie Befaszczot ma swoją siedzibę, oraz główne wejście. Dzięki inwestycjom w nieruchomość poprawia się nie tylko komfort pracy, ale również walory estetyczne budynków historycznej fabryki zlokalizowanej w ścisłym centrum Bielska-Białej.

Dzisiejszy Befaszczot jest efektem pracy i zaangażowaniu wielu pracowników oraz długoterminowej wizji rozwoju firmy roztaczanej i realizowanej przez śp. Prezesa Zarządu Jana Bierówkę – charyzmatycznego lidera, społecznika, miłośnika historii, człowieka, który poświęcił firmie 45 lat, nadając jej dzisiejszy kształt i wyznaczając kierunki działania - dodaje prezes Tomasz Bierówka.

zdjęcia: zbiory własne fabryki, Archiwum Państwowe w Bielsku-Białej, Beskidia.pl

oprac. JacK
przy pisaniu artykułu skorzystano z materiałów udostępnionych przez Befaszczot