Będą promować różnorodność

Na zdjęciu fragment strony internetowej stowarzyszenia

Bielska Akademia Seniora pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na nowy międzynarodowy projekt edukacyjny. Osoby pracujące z seniorami będą poznawać metody uczenia tolerancji i przełamywania uprzedzeń. 

Akademia Seniora - przestrzeń otwarta na różnorodność, wrażliwość kulturową oraz szacunek i tolerancję to tytuł kolejnego projektu, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Akademia Seniora we współpracy z grecką organizacją Knowledge, Health & Education za pieniądze z UE. Jego realizacja potrwa do końca listopada br. Wartość dofinansowania wynosi 54.860 euro.
Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej i edukacyjnej związanej ze stowarzyszeniem. Do udziału w nim zostanie zakwalifikowanych 20 osób, spełniających warunki określone w regulaminie.


- Uczestnicy wezmą udział w 10-dniowym kursie pn. Różnorodność w grupie - uczenie tolerancji i przełamywanie uprzedzeń. Poznają narzędzia i sposoby na inspirowanie i wspieranie liderów w planowaniu działań skierowanych do dorosłych słuchaczy; mechanizmy prowadzące do rozpowszechniania się stereotypów i dyskryminacji; nowe metody nauczania i narzędzia, które można zastosować do promocji różnorodności podczas zajęć z osobami dorosłymi; kluczowe wyzwania i obawy związane z uznawaniem i promowaniem różnorodności. Nauczą się, jak stawiać czoło stereotypom i osobistym uprzedzeniom, rozwijając świadomość kulturową; rozwiną kompetencję międzykulturowe jako liderzy zajęć edukacyjnych; dowiedzą się jak stworzyć komfortowe i przyjazne warunki nauki; poprzez ćwiczenia symulacyjne i pracę z uczestnikami kursu z innego kraju EU, odkryją różne spojrzenia na kulturę i różnorodność; nauczą się jak poprawić komunikację w grupie i rozwiązywać konflikty; poprawią kompetencje językowe oraz zwiększą wiedzę o kulturze Grecji - informuje prezes Akademii Seniora Lilianna Zarębińska.


Organizatorem kursu jest grecka organizacja Knowledge, Health & Education, kierująca swoje działania do uczniów szkół zawodowych, kadry kształcenia zawodowego oraz kadry z zakresu niezawodowej edukacji osób dorosłych. 
Przed wyjazdem uczestnicy kursu otrzymają wsparcie w postaci zajęć językowych, kulturowych i pedagogicznych. Pieniądze z projektu pokryją także ubezpieczenie, transport, zakwaterowanie i wyżywienie, program kulturowy , mentoring, ocenę efektów kształcenia oraz certyfikację. Potwierdzeniem zdobycia nowych kwalifikacji będzie dokument Europass Mobilność, który otrzyma każdy uczestnik. 


oprac. JacK