Będą budować cerkiew

Na zdjęciu stojący ludzie Ks. Marcin Bielawski proboszcz parafii prawosławnej pw. Świętej Trójcy w Bielsku-Białej, fot. kadr z transmisji internetowej.

W Bielsku-Białej powstanie cerkiew. Tradycyjna wielowyznaniowość stolicy Podbeskidzia będzie jeszcze bogatsza. 


Wielowiekowa tradycja Bielska i Białej – miast, w których splatała się historia różnych narodowości i wyznań, jest znana powszechnie. Zmienne ludzkie losy, na które przemożny wpływ mają wydarzenia rozgrywające się na arenie europejskiej, doprowadziły do sytuacji, że w Bielsku-Białej oraz w całym regionie pojawiło się wielu obywateli Ukrainy. Większość z nich jest wyznania prawosławnego. Dlatego już od jakiegoś czasu kościół Przenajświętszej Trójcy zaprosił ich, aby we wnętrzach tej świątyni odprawiali swoje nabożeństwa. 
Dekretem prawosławnego biskupa łódzkiego i poznańskiego punkt duszpasterski w Bielsku- Białej 16 stycznia 2023 roku został przekształcony w samodzielną Parafię Prawosławną pw. Świętej Trójcy. 


Teraz przyszedł czas na następny krok. Wspólnota prawosławnych postanowiła wybudować własną świątynię. Bielska Parafia Prawosławna pw. Świętej Trójcy już niedługo doczeka się swojej świątyni. Cerkiew prawosławna wystąpiła z wnioskiem o oddanie w użytkowanie wieczyste działki w rejonie ulic Rysiej i Jeżynowej w Bielsku-Białej pod budowę cerkwi oraz domu parafialnego. 23 marca Rada Miejska Bielska-Białej podjęła uchwałę w sprawie przekazania parafii działki, na której ma powstać cerkiew. Co ważne, decyzja podjęta została jednogłośnie. 


Zgodnie z uchwałą wnioskodawcy otrzymali w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat miejską nieruchomość gruntową położoną w Kamienicy. Teren ten przeszedł na rzecz Parafii Prawosławnej pw. Świętej Trójcy. Wspólnocie wiernych udzielono bonifikaty w wysokości 80 proc. od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
Rozpoczęcie budowy cerkwi planowane jest do 6 miesięcy, zakończenie inwestycji ma nastąpić do 3 lat - licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.


JacK