Asystent osoby niepełnosprawnej

Na zdjęciu miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Miasto Bielsko-Biała przystąpi do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 przyjętego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Program będzie realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.O przystąpieniu miasta do programu zdecydowano podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej.  

kk