Asfaltowanie ulicy Cieszyńskiej

Na zdjęciu asfaltowana ul. Cieszyńska Asfaltowanie ulicy Cieszyńskiej, fot. MZD

Trwa asfaltowanie jezdni na rozbudowywanej ulicy Cieszyńskiej  - na najtrudniejszym w tej chwili trzecim odcinku - od skrzyżowania z ul. Stanisława Skrzydlewskiego do ul. Wapienickiej - położono właśnie jedną lub dwie warstwy asfaltu.

Praktycznie każdego dnia można zauważyć dużo zmian na ul. Cieszyńskiej. Drogowcy Eurovii wykorzystują każdą sprzyjającą chwilę na wykonywanie kolejnych odcinków asfaltowej nawierzchni.

Dzięki położeniu asfaltu na odcinku od skrzyżowania z ul. Stanisława Skrzydlewskiego do ul. Wapienickiej ulica Cieszyńska na całej długości rozbudowy – od ronda Hulanka po granicę miasta - jest już przykryta warstwami bitumicznymi. Cześć odcinków wykonano już na gotowo, kilka czeka na ostatnią ścieralną warstwę.

-1 czerwca nowy asfalt kładliśmy na części ulicy Skrzydlewskiego – mówi kierownik projektu Wojciech Dąbrowski.

opr. JacK