Aquowska zdolna rodzina

Rozdanie stypendiów w poprzednich latach Rozdanie stypendiów w 2019 roku, fot. arch. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Kolejnych 30 zdolnych uczniów otrzymało stypendialne wsparcie od przedsiębiorstwa komunalnego Aqua S.A. w ramach miejskiego programu Rodzina+.

Spółka Aqua jest jedną z firm, która od 2010 roku uczestniczy w Programie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Rodzina + skierowanym do rodzin wielodzietnych i zastępczych. W ramach tego programu spółka przyznaje stypendia uczniom i studentom osiągającym najlepsze wyniki w nauce.

Żeby otrzymać tegoroczne stypendia Aquy, uczniowie zgłoszeni do programu musieli w roku szkolnym 2019/2020 osiągnąć średnią arytmetyczną z ocen na poziomie co najmniej 4,75, wykazać się osiągnięciami w konkursach i olimpiadach, zaprezentować działalność w organizacjach, członkostwo w klubach sportowych czy pracować w wolontariacie itp. Z kolei średnia ocen za rok akademicki 2019/2020 dla studentów ubiegających się o stypendium Aquy wynosiła 4,00.

Aqua przyznaje stypendia na okres 12 miesięcy. W tym roku spółka przyznała łącznie 30 stypendiów - po 10 dla uczniów szkół podstawowych (od klas 5), ponadpodstawowych oraz wyższych.

W tym roku ze względu na sytuację pandemiczną zrezygnowano z tradycyjnej gali wręczenia stypendiów. Zamiast niej przygotowano trzy specjalne tableaux prezentujące wyróżnionych stypendiami, które prezentujemy poniżej.

JacK