Ankieta na temat rewitalizacji

Na zdjęciu widok z góry na miasto fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Weź udział w ankiecie na temat odnowy części miasta Bielska-Białej. Działania rewitalizacyjne dotyczą 8 osiedli: Biała Śródmieście, Biała Wschód, Dolne Przedmieście, Górne Przedmieście i Śródmieście Bielsko, Beskidzkie, Wojska Polskiego i Złote Łany.

Rewitalizacja to kompleksowe działania – zarówno społeczne, ekonomiczne, środowiskowe, planistyczne, jak i architektoniczne – nastawione na przekształcenie obszaru, który z różnych powodów znajduje się w niekorzystnej sytuacji (stał się obszarem zdegradowanym). Miasto Bielsko-Biała realizuje działania związane z procesem odnowy – rewitalizacji 8 osiedli: Biała Śródmieście, Biała Wschód, Dolne Przedmieście, Górne Przedmieście i Śródmieście Bielsko, Beskidzkie, Wojska Polskiego i Złote Łany.

Wykonawcom tego przedsięwzięcia zależy na poznaniu opinii bielszczan na temat dotychczas przeprowadzonych działań na obszarze rewitalizacji, dlatego proszą bielszczan o wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem: https://bielsko-biala.pl/rewitalizacja-miasta-aktualnosci Ankietę można wypełniać do 1 kwietnia 2022 r.

W wersji papierowej ankieta dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej na parterze budynku przy pl. Ratuszowym 6. Znajduje się tam również urna, do której można wrzucić wypełniony formularz ankiety. Badanie jest anonimowe, a jego wyniki posłużą do dalszych prac w ramach procesu rewitalizacji w naszym mieście.

Szczegółowe informacji w tym zakresie można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, tel. 33 4971 480.

r