Ankieta dla mieszkańców

Na zdjęciu osoby trzymające się za ręce, okazujące wsparcie fot. pexels.com

Internetową ankietę na temat sytuacji mieszkańców wymagających wsparcia oraz ich opiekunów mogą wypełnić bielszczanie. Wyrażenie opinii pomoże Wydziałowi Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w głębszym rozpoznaniu potrzeb osób wymagających wsparcia w środowisku.

Szczególnie chodzi o dzieci i ich rodziny, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze czy w kryzysie bezdomności. Wyniki ankiety mają też pomóc we wskazaniu kierunków działań zmierzających do poprawienia jakości i zmiany w katalogu usług społecznych.

Ankieta jest anonimowa, a czas potrzebny na jej wypełnienie to ok. 5-7 minut. Będzie dostępna do 16 kwietnia br.

link do ankiety: Ankieta

źródło: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej