Aniołek na święta 2019 w Olszówce

Na fotografii kolorowy anioł wykonany z drewna

W Domu Kultury w Olszówce 4 grudnia otwarto wystawę oraz wręczono dyplomy i nagrody 6. edycji konkursu plastycznego Aniołek na święta zorganizowanego przez DK i Radę Osiedla w Mikuszowicach Śl. Napłynęło  400 prac w takich technikach, jak rysunek, malarstwo, witraż, kolaż, masy plastyczne, ceramika, stojące formy przestrzenne oraz technikach kombinowanych.

Jury oceniło prace w 5 kategoriach wiekowych, nagradzając łącznie 54 osoby i przyznając nagrodę za pracę zbiorową. Jak stwierdziło jury, prace najmłodszych uczestników konkursu charakteryzują się świeżością spojrzenia, są kolorowe, rysowane i malowane z dużą swobodą i fantazją; pozostałe – indywidualnym potraktowaniem postaci, który wynika z zastosowania i łączenia wielu technik plastycznych. Organizatorów konkursu cieszy aktywność nie tylko dzieci, ale również osób dorosłych, które coraz częściej biorą udział w konkursach DK. Na wernisaż przybyli tłumnie wszyscy laureaci.    

r