100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

Na zdjęciu prezydent miasta Bialsko-Biała, Jarosław Klimaszewski przekazuje sztandar p.o. prezesa Oddziału Rejonowego PCK Antoniemu Kruczkowi Prezydent miasta Bialsko-Biała, Jarosław Klimaszewski przekazuje sztandar p.o. prezesa Oddziału Rejonowego PCK Antoniemu Kruczkowi; fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzono 13 grudnia w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. W czasie akademii został poświęcony sztandar bielskiego Oddziału Rejonowego PCK.

Życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu PCK przekazał prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski:

- Warty podkreślenia jest fakt, że działalność PCK opiera się przede wszystkim na wolontariacie. To, że członkowie organizacji niosą pomoc i wsparcie innym zupełnie bezinteresownie, jest chyba największą jej wartością. Mam nadzieję, że kolejne lata działalności bielskich struktur PCK będą równie udane i owocne jak mijające właśnie stulecie. Życzę panu prezesowi, całemu zarządowi i wszystkim członkom stowarzyszenia dalszej determinacji w pomaganiu innym, wiele empatii, otwartości, a także realizacji planów i zamierzeń - powiedział prezydent.

- Dzisiejsze spotkanie i przekazanie nam sztandaru jest wyrazem tego, że bielska organizacja PCK w pełni realizuje założenia i przestrzega w swym działaniu 7 zasad Czerwonego Krzyża. Sztandar symbolizuje nie tylko jedność i współdziałanie w organizacji, ale i osobiste przywiązanie do niej wszystkich jej członków. Wokół sztandaru będzie jednoczyć się społeczność czerwonokrzyska zarówno w chwilach radosnych, jak i smutnych. Pragniemy, aby nasz poczet sztandarowy uczestniczył regularnie w uroczystościach ważnych dla miasta i społeczności stowarzyszenia - mówił p.o. prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej Antoni Kruczek.

Historia idei czerwonokrzyskiej w kraju i regionie jest bogata i sięga roku 1919. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski zwołano 18 stycznia 1919 r. naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Organizacje te utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. PTCK zostało zarejestrowane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i uznane za jedyną organizację czerwonokrzyską działającą na całym terytorium państwa polskiego 14 lipca 1919 r. Prezesem towarzystwa został Paweł Sapieha, a po jego rezygnacji - Helena Paderewska.

W pierwszych latach 1919-1921 żywiołowo powstały nowe oddziały, wśród nich - w Białej Krakowskiej, Rajczy i Żywcu. W okresie międzywojennym PCK podejmował akcje opiekuńcze, szkolił kadry pielęgniarskie. W czasie okupacji hitlerowskiej organizacja zmuszona była do ograniczenia działalności, prowadziła tajne szkolenia sanitarne, opiekowała się jeńcami i niosła pomoc więźniom obozów koncentracyjnych.

W 1951 r. odbył się zjazd PCK, który uchwalił pierwszy po wojnie statut, przyjął program dostosowany do warunków pokoju i ówczesnych potrzeb i możliwości działania. W latach 50. pod patronatem PCK narodził się w Polsce ruch honorowego krwiodawstwa. Organizacja prowadziła także liczne akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

W latach 60. i kolejnych bielskim Czerwonym Krzyżem kierowali Mirosław Domański, dr Kunicki, Zofia Kubala, Aurelia Włoch, Jan Wałach, Jerzy Foltyniak, Henryk Juszczyk, Stanisław Biłka. Działalność PCK w rejonie zawsze prowadzona była na wysokim poziomie, tutaj rodziły się nowe pomysły, np. organizowania wyjazdowych akcji krwiodawstwa, Marszu Pokoju Honorowych Dawców Krwi czy powstania grupy ratowniczych. W roku 1972 po raz pierwszy Zarząd Powiatowy PCK zorganizował w Siewierzu obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży. W 1984 r. w obozie brało udział 358 osób, w tym młodzież z NRD. Zarząd Bielsko-Biała był jednym z niewielu, którym Zarząd Główny PCK powierzył prowadzenie w kolejnych latach obozów międzynarodowych. Akcja letnia dla dzieci z rodzin o niskim dochodzie i rodzin wielodzietnych prowadzona jest nieprzerwanie do dzisiaj.

Podczas powodzi 100-lecia w 1997 r. bielski zarząd był koordynatorem akcji pomocowej, a działacze PCK wyjeżdżali z pomocą w zalane tereny Wrocławia i okolic czy Kłodzka. Bielski PCK organizował wyjazdy humanitarne w 1991 r. do Kurdów w Diyarbakirze w Turcji czy transporty na tereny Ukrainy. Podczas konfliktu w byłej Jugosławii w latach 1991-93 kilka razy wyjeżdżały transporty z pomocą humanitarną do Sarajewa i Zadaru. Zarząd PCK w Bielsku-Białej w 1993 r przy pomocy Zarządu Głównego PCK prowadził ośrodki dla uchodźców z Jugosławii w ośrodkach wczasowych w Jaworzu i Ustroniu, przebywało w nich prawie przez rok 100 rodzin.

Co roku PCK wydaje potrzebującym kilkadziesiąt ton żywności i odzieży. Dzięki współpracy PCK z organizacją charytatywną z Francji mogła funkcjonować Apteka Leków z Darów w Bielsku-Białej, zaś placówki zdrowia i szpitale dostawały sprzęt szpitalny.

Na naszym terenie działała jedna z czterech w kraju Grupa Ratownictwa Specjalnego PCK, która uczestniczyła w wielu akcjach ratowniczych w kraju i za granicą. Funkcjonują tu także Grupa Ratownictwa Bielsko-Biała i Grupa Ratownictwa Czechowice-Dziedzice. Bielscy ratownicy brali udział w wielu akcjach ratowniczych, m.in. ratowali poszkodowanych po zawaleniu się hali wystawienniczej w Katowicach, po wykolejeniu się pociągu pod Radomskiem; zabezpieczali wizyty Jana Pawła II w Gdańsku i Wadowicach, w Krakowie uczestniczyli w zabezpieczeniu wizyty Benedykta XVI. Ratownicy corocznie zabezpieczają Rodzinne Rajdy Rowerowe, biorą udział w Dniach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zabezpieczają imprezy sportowe i imprez plenerowe.

Ratownicy prowadzą szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla szkół i dorosłych. Corocznie organizowane są zawody szkolnych zespołów ratowniczych. W latach 2005 i 2010 zarząd rejonowy był organizatorem Krajowych Mistrzostw Ratowniczych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Na terenie Zarządu Rejonowego PCK obecnie działają 64 Szkolne Koła PCK w których skupionych jest prawie 1.000 osób, i 26 Klubów Wiewiórka, skupiających 437 członków. W naszym rejonie działa 21 klubów Honorowych Dawców Krwi. W 2018 r. krwiodawcy w 142 akcjach oddali ok. 3.500 l krwi. Członkowie klubów biorą udział w zbiórkach żywności w hipermarketach czy też kwestują na rzecz PCK i prowadzą akcje propagandową w szkołach, ponieważ jednym z zadań PCK jest pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy Polski Czerwony Krzyż wydaje paczki z odzieżą i żywnością. Łącznie w 2018 r. z pomocy PCK skorzystało 3.584 osoby, a wartość udzielonej pomocy wyniosła 60.214 zł.

Od dwóch lat PCK współpracuje przy organizacji Tour de Pologne UCI World Tour. Z okazji jubileuszu stworzone zostały dwie specjalne premie w Krakowie i Bielsku-Białej pod hasłem 100-lecie PCK.

- Od 100 lat Polski Czerwony Krzyż wspiera potrzebujących i uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje idee niesienia bezinteresownej pomocy. Dziś pragniemy podsumować nasz dorobek i przypomnieć wartości, którymi się kierujemy, ale też chcemy pokazać Polski Czerwony Krzyż jako organizację nowoczesną, odpowiadającą na wyzwania i potrzeby humanitarne współczesnego świata. Nie ma już działań wojennych, ale powodzie, wichury, problemy bezrobocia i ubóstwa, niedożywienia - sprawiają, że musimy jako PCK upatrywać swoją przyszłość w profesjonalizacji usług, które świadczymy - mówił Antoni Kruczek. - Obecnie pomagamy wszystkim, którzy tego potrzebują - bez żadnych różnic. Głównymi zasadami, którymi się kierujemy, są bezstronność, neutralność, jedność, niezależność, powszechność. Nasze cele chcemy realizować wspólnie ze społeczeństwem, które nas wspiera i mobilizuje. Obecnie organizacja nie otrzymuje żadnych środków od państwa, utrzymuje się z dotacji instytucji samorządowych, zakładów i sponsorów. Z całego więc serca pragnę podziękować sponsorom, darczyńcom, ludziom dobrej woli. Dziękuję władzom miast Bielsko-Biała i Czechowice-Dziedzice za coroczne wspieranie naszej działalności poprzez granty i dotacje – dodał A. Kruczek.

Osobom i instytucjom najbardziej wspierającym PCK w ostatnich latach wręczono medale Zasłużony Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu, medale pamiątkowe 100-lecia PCK, a także Odznaki Honorowe PCK. Odznaczeni zostali też honorowi dawcy krwi III i I stopnia.

Imprezę zakończył występ Big Bandu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej.

Jacek Kachel